Dla Akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy firmy PREMA INWEST SA

INFORMACJE OGÓLNE

Firma spółki: PREMA-INWEST SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba spółki: Warszawa
Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
Oznaczenie sądu, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestru w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000189224
Nr identyfikacji podatkowej NIP: 525-22-88-322

Kapitał zakładowy: 606.114,00 zł (opłacony w całości)

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut spółki: statut

PLIKI DO POBRANIA

  • Oświadczenie akcjonariusza - Pobierz PDF
  • Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM SA - Pobierz PDF
  • Tabela opłat za usługi świadczone (dla akcjonariuszy) przez Dom Maklerski BDM SA związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy - Pobierz PDF

KONTAKT

tel. +48 22 534 96 92
e-mail: piotr.mikolajczyk@prema.com.pl

AKTUALNOŚCI

Wszelkie prawa zastrzeżone.

PREMA INWEST SA 2021.

Realizacja